Akademickie Kolędowanie
15. edycja Festiwalu Chórów Akademickich „Akademickie Kolędowanie” 15. edycja Festiwalu Chórów Akademickich „Akademickie Kolędowanie”

15. edycja Festiwalu Chórów Akademickich „Akademickie Kolędowanie”

organizowana przez Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbędzie się 15.01.2023 roku.

O Festiwalu

Pierwsza edycja odbyła się 18 stycznia 2009 r. Od tej pory, już 14-krotnie z inicjatywy Dyrektora Artystycznego Festiwalu - Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy prof. dra hab. Bernarda Mendlika, przy wsparciu J.M. Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dra hab. Jacka Woźnego, w tym święcie chóralnym uczestniczą chóry z różnych ośrodków akademickich z Polski. Podczas dotychczasowych edycji w parafiach Diecezji Bydgoskiej, co roku można było wysłuchać najpiękniejszych polskich kolęd w wykonaniu chórów akademickich.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Koncert Galowy, który dzięki wsparciu ks. Proboszcza Sławomira Bara odbywa się w Bazylice Mniejszej pw. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. Podczas koncertu wszystkie zaproszone chóry śpiewają kolędy i pastorałki w opracowaniach wybitnych polskich kompozytorów.

Kontakt

Wydział Edukacji Muzycznej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
e-mail: bmendlik@ukw.edu.pl lub dyrygent@ukw.edu.pl
tel. 52 3419275